Visienota dorpskernen goedgekeurd voor Schilde en ‘s-Gravenwezel

"We werken aan kwalitatieve en duurzame dorpskernen"

Deze Visienota Dorpskernen is een eerste stap in de oplossing voor onze dorpskernen. We maken van ééngezinswoningen de norm.

Marian Van Alphen
Schepen ruimtelijke ordening
Open Vld

De nieuwe bouwvoorschriften zijn goedgekeurd op de gemeenteraad! Met deze visienota dorpskernen Schilde – ‘s-Gravenwezel zetten we de eerste stap naar een nieuw ruimtelijk beleid. Lees hieronder de krachtlijnen en belangrijkste principes.

Drie gebieden waar de nieuwe regels van toepassing zijn

Wezel centrum
schilde bergen
schilde plan

Waarom een nieuwe visie?

Het vorige gemeentebestuur keurde de oude Beleidsnota Dorpskernen 2017 goed. Dat was een problematisch document voor de ruimtelijke ordening in onze dorpskernen. Daardoor werden overal appartementen toegelaten in onze dorpskernen. Deze visie was een ernstige hypotheek op de toekomst van onze dorpskernen.

Als Open Vld vonden we deze gang van zaken absoluut ontoelaatbaar.

We hebben daar sterk oppositie tegen gevoerd. Het vorige bestuur hield geen rekening met de meer dan 1600 bezwaren in de aanloop van het RUP en die beleidsnota. De gevolgen waar we vandaag mee geconfronteerd worden, kent u wel.

Nu is het tijd om een nieuwe weg in te slaan!

ééngezinswoningen zijn vanaf nu de norm, een duidelijke breuk met het verleden

Met de visienota dorpskernen Schilde kiezen we om een gezonde mix te maken tussen verschillende woonvormen. Eengezinswoningen zijn vanaf nu de norm, en meergezinswoningen kunnen enkel toegelaten worden in functie van kernversterking.

Er zijn vanaf nu vijf criteria waar een aanvraag voor meergezinswoningen aan moet voldoen:

buurt, buur, terrein, mobiliteit en parkeren

Buurt

De ruimere omgeving moet uit voornamelijk meergezinswoningen bestaan

Indien er in een wijk alleen huizen staan, zonder appartementen, laten we geen appartementsbouw toe. Zo blijft het dorpse karakter van een buurt bewaard.

Buur

De onmiddellijke omgeving moet voornamelijk uit meergezinswoningen bestaan

Dus indien er op een straat slechts één meergezinswoning staat, is het niet de bedoeling dat de hele straat wordt volgebouwd met appartementen.

Terrein

Het perceel moet zich lenen tot het bouwen van een meergezinswoning

Moest de grond niet geschikt of veel te klein zijn bijvoorbeeld, dan wordt daar geen appartementsbouw meer toegelaten.

MOBILITEIT

Het moet een locatie zijn met een hoge plaats- en knooppuntwaarde.

Dus indien er geen openbaar vervoer in de buurt is, het terrein niet goed bereikbaar is of echt afgelegen ligt, worden geen appartementen toegelaten om het groene karakter te bewaren.

Parkeren

Het terrein moet groot genoeg zijn om eigen parkeerplaatsen te voorzien

Het parkeerprobleem verleggen we niet meer naar de publieke ruimte. De appartementen waar het perceel of terrein voldoende groot is om de nodige parkeerplaatsen te voorzien, worden toegestaan als nieuw project. Indien het technisch echt onmogelijk is, wordt een bedrag van € 10.000 opgelegd per ontbrekende parkeerplaats.

Een echte groene gemeente

Groen bouwen

We willen meer groen in onze straat, ook in de winkelstraten. Het zogenaamde hitte-eiland effect pakken we aan. We zetten in op meer gevelgroen op de Turnhoutsebaan, Wijnegemsteenweg en Kerkstraat. Je kan kiezen voor niet-grondgebonden of grondgebonden oplossingen. Voorbeelden zijn klimop tegen een muur, groene voortuintjes, vaste plantenbakken etc. Maar ook tuinen en opritten helpen om de omgeving groener te maken. We gaan niet meer verharden dan nodig.

Natuur in de dorpskern

We werken aan een natuurplan dat de ambities van deze visienota kracht bijzet. Intussen is er een onthardingsfonds opgericht. Meergezinswoningen vanaf drie eenheden moeten een bijdrage leveren aan dat fonds. Met dat geld leggen we parkjes aan in de dorpskernen en ontharden we stukken van het centrum. Op deze manier maken we groene verbindingen doorheen onze gemeente.

Een duurzame gemeente

We willen de CO² uitstoot van onze gemeente met 20% verminderen. Ongeveer 50% van de CO² uitstoot in oze gemeente is afkomstig van de huishoudens. Daarom zetten we in op alternatieve energiebronnen. Platte daken worden aangelegd als groendaken, of voorzien van zonnepanelen. Grondwater is een schaars goed, daarom werken we aan een echt grondwaterbeleid. Regenwater wordt dan maximaal hergebruikt. Zo gaan we spaarzamer om met ons leidingwater.

No Comments

Post A Comment