Schilde-‘s-Gravenwezel

Helemaal jouw gemeente

de toekomst van Schilde ziet er mooi uit

Open Vld staat terug mee aan het roer van onze mooie gemeente. Het verkiezingsprogramma dat we samen met onze inwoners hebben vormgegeven, ligt nu vast in het coalitieakkoord. Het engagement van participatie zetten we verder. Door de invoering van een burgerbegroting zal u samen met uw buren bepalen waarvoor het belastinggeld wordt ingezet.

 

Eén van dé unieke karakteristieken van Schilde – ’s-Gravenwezel is dat we een groene gemeente zijn, dicht bij de stad. Dat moeten we bewaken. De opmaak van een natuurplan zal er voor zorgen dat onze gemeente de groene muur blijft tegen de verstedelijking en het groen karakter voor de toekomst wordt gegarandeerd.

 

Mobiliteit is één van onze topprioriteiten. Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen. Investeringen worden prioritair vastgelegd voor de aanpak van schoolomgevingen en fietspaden op de schoolroutes. Met de aanleg van fiets-o-strades en de implementatie van deelsystemen, werken we mee aan de ontwarring van de Antwerpse mobiliteitsknoop.

 

Eindelijk zal er opnieuw worden geïnvesteerd in sportinfrastructuur: de nieuwe sporthal komt er, en de investeringen in buitensportinfrastructuur worden terug aangevat.

 

Lees binnenkort alle acties voor de komende legislatuur op www.helemaaljouwgemeente.be.

onze schepenen

Met plezier stellen we onze nieuwe schepenen voor: Olivier Verhulst, eerste schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, milieu en wonen (en vanaf 2022 sport), en Marian Van Alphen, derde schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, lokale economie, welzijn, gezondheid en ontwikkelingssamenwerking. Met veel enthousiasme zijn ze begin deze legislatuur gestart om te werken aan onze mooie gemeente! Neem gerust met hen contact op. Ze zijn er voor u.