Degelijk bestuur – de laatste inzendingen

Degelijk bestuur

Afwatering en riolering

Walter Dumon 26/04/2018

Wij in de Elzendreef (het stuk tussen de Bethanielei en de bocht) hebben door de vele regen, overlast van water. Er zijn bij ons geen rioleringen en ook geen gracht voor de deur.

Het hemelwater moet in de grond dringen en het afvalwater en de overloop van de septische put in de sterfput.

Door dat de grond verzadigd is bij regen kan het water niet weg uit de sterfput met als gevolg dat in huis een wateroverlast heerst.

De verluchtingen lopen vol met water wat een vochtprobleem optreedt. Dat is al jaren dat wij dit probleem bij de Schepenen en, gemeenteraad aanklagen , met als gevolg dat men naast de rijweg de grond is komen afgraven, zodanig dat dit een kuip is en het water daar moet weg trekken..

Wij zien dit als een pest maatregel omdat de verzadiging nog groter is geworden.

Mijn idee

De al 20 jaar beloofde riolering aanleggen en afwachting van een riolering een beter afwatering.

Wat vinden wij ervan?

Onze gemeente is steeds koploper geweest in de aanleg van riolering. Onder toezicht van destijds schepen van openbare werken Etienne Keller (Open Vld) werd zeer veel kilometer riolering aangelegd. Onder meer in de omgeving Waterstraat.

De hevige regenval herinnert ons aan het belang van de investeringen. Voor Open Vld moet de heraanleg van riolering gestaag worden verder gezet. In ieder geval, als er maatregelen zijn genomen die niet dienend zijn of zelfs tegengesteld effect hebben, moet dat spoedig worden rechtgezet.

Voor Open Vld staat de verderzetting van de rioleringswerken hoog op de agenda.

De recreatietaks weer van 1000 naar 400 euro brengen

30/05/2018

De meerderheid van NVA heeft de recreatietaks in Schilde van 400 naar 1000 euro gebracht. Terwijl aan de kust deze taks meestal slechts 500 euro bedraagt! Dit is ongehoord.

Mijn idee:

Weer terugkeren naar de vorige toestand.

Wat vinden wij ervan?

Het klopt dat de retributie op tweede verblijven zeer sterk is verhoogd. Ook de retributie voor watersanering is meer dan verdubbeld. N-VA en CD&V hebben de belastingen danig verhoogd dat de inkomsten voor de gemeente met meer dan 700.000 EUR per jaar zijn gestegen. De extra inkomsten lopen intussen op tot 3,5 miljoen EUR sinds de aanpassing van het retributiereglement, zonder dat er nieuw beleid tegenover staat.

Open Vld heeft zich begin deze legislatuur sterk verzet tegen deze belastingsverhoging. U zal in ons programma lezen dat wij een evaluatie vragen van de retributies.

No Comments

Post A Comment