Minder nachtlawaai tijdens de zomer

Schilde-‘s-Gravenwezel

Helemaal jouw gemeente

Minder nachtlawaai tijdens de zomer

Al jaren worden we geregeld geconfronteerd met luide muziek op tuinfeestjes, bbq’s enz. Vermits het geluid enorm ver draagt in onze open buurt moeten we vaak tot een stuk in de nacht meegenieten van dreunend gebonk dat ook binnen nog duidelijk doordringt, zelfs met gesloten ramen. Soms zelfs bij tropische temperaturen!

– William

Het is jammer te moeten vaststellen dat de fuifnummers elk normbesef verliezen zodra de drank gaat vloeien en hoe later het wordt in de nacht, hoe luider het er aan toe gaat. Het zou getuigen van goed nabuurschap om de muzikale omlijsting wat rustiger te houden en minstens tegen middernacht het volume danig te verminderen, met nadruk op de bassen, maar de ervaringen leren net het omgekeerde.

De nachtrust is een fundamenteel recht van iedere bewoner en mag niet met de voeten worden getreden door sommige egoïsten die enkel aan hun eigen plezier denken.

Het zou van politieke moed getuigen om bij het verlenen van toestemming door de burgemeester en schepenen voor tuinfeesten en degelijke strengere beperkingen op te leggen van het geluidsniveau: Dit is thans 95 dba de norm van toepassing op grote muziekfestivals (Vlarem norm) en dat in je achtertuin! Verder zou een snellere tussenkomst van de politie moeten mogelijk zijn bij klachten. Momenteel weigert de politie soms omdat er een toestemming is tot 3u ’s ochtends.

Het geluidsniveau kan teruggebracht worden tot max. 75 dba (toch nog steeds het geluid van een joelende speelplaats!) Het sluitingsuur zou maximaal op 2u ’s ochtends moeten gebracht worden, mét verdere beperking van het geluidsvolume vanaf middernacht.

Het heeft ook geen zin om te verplichten de buren in lichten wanneer dit daags voordien gebeurt. Dit zou minstens 10 dagen op voorhand dienen te gebeuren zodat je als buur alsnog een alternatief kan plannen voor die bewuste nacht. Tot slot zouden minimum 2 inrichters per gsm gedurende het evenement moeten bereikbaar blijven.

Deze problemen en suggesties werden herhaaldelijk aangekaart bij het gemeentebestuur. Men toont begrip voor de situatie maar concrete maatregelen blijven uit…

1 Comment
  • Martine Willemarck
    Posted at 15:24h, 08 oktober Beantwoorden

    Enkele jaren geleden eens naar de politie gebeld ivm nachtlawaai om 02h00 ’s nachts tijdens het weekend. Het enige commentaar van de politie-beambte was toen : moeten wij hiervoor nu écht langskomen, we hebben wel dringender zaken te doen….!!
    De lawaaihinder houdt soms zelfs aan tot 04h00 ’s nachts zodat je inderdaad geen enkele raam kunt open zetten om ongestoord te slapen.

Post A Comment