Visienota dorpskernen goedgekeurd voor Schilde en ‘s-Gravenwezel

"We werken aan kwalitatieve en duurzame dorpskernen"

Deze Visienota Dorpskernen is een eerste stap in de oplossing voor onze dorpskernen. We maken van ééngezinswoningen de norm.

Marian Van Alphen
Schepen ruimtelijke ordening
Open Vld

De nieuwe bouwvoorschriften zijn goedgekeurd op de gemeenteraad! Met deze visienota dorpskernen Schilde – ‘s-Gravenwezel zetten we de eerste stap naar een nieuw ruimtelijk beleid. Lees hieronder de krachtlijnen en belangrijkste principes.

Drie gebieden waar de nieuwe regels van toepassing zijn

Wezel centrum
schilde bergen
schilde plan

Waarom een nieuwe visie?

Het vorige gemeentebestuur keurde de oude Beleidsnota Dorpskernen 2017 goed. Dat was een problematisch document voor de ruimtelijke ordening in onze dorpskernen. Daardoor werden overal appartementen toegelaten in onze dorpskernen. Deze visie was een ernstige hypotheek op de toekomst van onze dorpskernen.

Als Open Vld vonden we deze gang van zaken absoluut ontoelaatbaar.

We hebben daar sterk oppositie tegen gevoerd. Het vorige bestuur hield geen rekening met de meer dan 1600 bezwaren in de aanloop van het RUP en die beleidsnota. De gevolgen waar we vandaag mee geconfronteerd worden, kent u wel.

Nu is het tijd om een nieuwe weg in te slaan!

ééngezinswoningen zijn vanaf nu de norm, een duidelijke breuk met het verleden

Met de visienota dorpskernen Schilde kiezen we om een gezonde mix te maken tussen verschillende woonvormen. Eengezinswoningen zijn vanaf nu de norm, en meergezinswoningen kunnen enkel toegelaten worden in functie van kernversterking.

Er zijn vanaf nu vijf criteria waar een aanvraag voor meergezinswoningen aan moet voldoen:

buurt, buur, terrein, mobiliteit en parkeren

Buurt

De ruimere omgeving moet uit voornamelijk meergezinswoningen bestaan

Indien er in een wijk alleen huizen staan, zonder appartementen, laten we geen appartementsbouw toe. Zo blijft het dorpse karakter van een buurt bewaard.

Buur

De onmiddellijke omgeving moet voornamelijk uit meergezinswoningen bestaan

Dus indien er op een straat slechts één meergezinswoning staat, is het niet de bedoeling dat de hele straat wordt volgebouwd met appartementen.

Terrein

Het perceel moet zich lenen tot het bouwen van een meergezinswoning

Moest de grond niet geschikt of veel te klein zijn bijvoorbeeld, dan wordt daar geen appartementsbouw meer toegelaten.

MOBILITEIT

Het moet een locatie zijn met een hoge plaats- en knooppuntwaarde.

Dus indien er geen openbaar vervoer in de buurt is, het terrein niet goed bereikbaar is of echt afgelegen ligt, worden geen appartementen toegelaten om het groene karakter te bewaren.

Parkeren

Het terrein moet groot genoeg zijn om eigen parkeerplaatsen te voorzien

Het parkeerprobleem verleggen we niet meer naar de publieke ruimte. De appartementen waar het perceel of terrein voldoende groot is om de nodige parkeerplaatsen te voorzien, worden toegestaan als nieuw project. Indien het technisch echt onmogelijk is, wordt een bedrag van € 10.000 opgelegd per ontbrekende parkeerplaats.

Een echte groene gemeente

Groen bouwen

We willen meer groen in onze straat, ook in de winkelstraten. Het zogenaamde hitte-eiland effect pakken we aan. We zetten in op meer gevelgroen op de Turnhoutsebaan, Wijnegemsteenweg en Kerkstraat. Je kan kiezen voor niet-grondgebonden of grondgebonden oplossingen. Voorbeelden zijn klimop tegen een muur, groene voortuintjes, vaste plantenbakken etc. Maar ook tuinen en opritten helpen om de omgeving groener te maken. We gaan niet meer verharden dan nodig.

Natuur in de dorpskern

We werken aan een natuurplan dat de ambities van deze visienota kracht bijzet. Intussen is er een onthardingsfonds opgericht. Meergezinswoningen vanaf drie eenheden moeten een bijdrage leveren aan dat fonds. Met dat geld leggen we parkjes aan in de dorpskernen en ontharden we stukken van het centrum. Op deze manier maken we groene verbindingen doorheen onze gemeente.

Een duurzame gemeente

We willen de CO² uitstoot van onze gemeente met 20% verminderen. Ongeveer 50% van de CO² uitstoot in oze gemeente is afkomstig van de huishoudens. Daarom zetten we in op alternatieve energiebronnen. Platte daken worden aangelegd als groendaken, of voorzien van zonnepanelen. Grondwater is een schaars goed, daarom werken we aan een echt grondwaterbeleid. Regenwater wordt dan maximaal hergebruikt. Zo gaan we spaarzamer om met ons leidingwater.

4 Comments
 • Eddy De Ridder
  Posted at 16:26h, 03 juli Beantwoorden

  Dit is een belangrijk document, ik mag hopen dat de bevolking hierover volledig geïnformeerd wordt.
  Op deze wijze kunnen de inwoners van Schilde – ‘s-Gravenwezel betrokken worden bij de ruimtelijke ordening (de ruimte waar zij wonen) en kunnen zij hun mening hierover uitbrengen vb. bij wijze van een bevraging.

  • Laurenz Van Ginneken
   Posted at 15:03h, 06 juli Beantwoorden

   Dag Eddy!

   Bedankt voor je reactie!
   Dit document is de eerste stap naar een oplossing voor onze dorpskernen.
   Het is een overgangsnota, waarmee we komaf maken met de ‘beleidsnota meergezinswoningen’ van het vorige bestuur die overal appartementen toeliet in de dorpskernen.
   Daarnaast starten wij het traject op om tot een gemeentelijke bouwkundige verordening te komen.

   Daarbij wordt de bevolking geconsulteerd zodat we een gedragen visie opmaken voor onze dorpen van vandaag en morgen.
   Het inderdaad belangrijk om onze inwoners te betrekken in het beleid.
   Dat was een belangrijke verkiezingsbelofte van ons en we houden woord.
   Zo werken we met iedereen samen om van Schilde en ‘s-Gravenwezel helemaal onze gemeente te maken.

   Met vriendelijke groeten
   Open Vld Schilde – ‘s-Gravenwezel

 • hugo van der wildt
  Posted at 13:59h, 01 juli Beantwoorden

  Geachte,

  De tekst is in het Nederlands. Wanneer we commentaar geven of niet dan gaan we over op het Engels. Waarom?
  Enkele bedenkingen.
  1/ de ruimere omgeving moet uit….. Wat verstaan we onder ruimere omgeving?
  In ´s Gravenwezel staan in elke straat meergezingswoningen dus dit criteria vervalt voor ´s Gravenwezel.
  2/ mobilteitssoptties. Enkel de Kerkstraat komt in aanmerking voor dit criteria of spreken we weer van ruimere omgeving.
  Ook hier de vraag. Wat verstaan we onder ruimere omgeving?
  3/parkeerplaatsen op het eigen terrein worden verplicht. Langs de andere kant spreken we van de verharding terugdringen.
  Sorry,Iedereen weet dat een parking bestaat uit verharding.
  Besluit: Zoals altijd in de politiek mag de linker hand niet weten wat de rechter hand doet en omgekeerd.
  4/ Bij meergezingswoningen moet een ruimte voorzien worden afvalcontainers OK.
  Waarom ook niet aan de straat kant? Wanneer de dag van ophaling er is moeten meestal de voetgangers op de openbaar weg hun weg voortzetten.
  Het voetpad ,heeft niet altijd de wettelijke juiste breedte, is dan meestal geblokkeerd door afvalcontainers of PMD zakken.
  In Seatle. Juist Amerika moet men in verhouding grondoppervlak en hoogte van de bouw een ruimte langs de straat kan voorzien die niet bebouwd is.
  5/ Groene dorpskernen.
  In ´s Gravenwezel verdwijnen de groene zones en worden vervangen door klinkers( = verharding terugdringen) voor parking voor de auto.
  Gevolg. De voetganger, zwakke weggebruiker, moet zich wringen tussen de auto en de gevel/tuinmuurtje of groen. Dat laatste plant men meestal vlak naast het voetpad zodat bij de minste groei het voetpad nog smaller wordt.
  Twee voetganger kunnen elkaar dan niet meer passeren.
  6/ Groene dorpskernen. Mooi en akkoord.
  Gelieve dan ook eerst de plantenbakken te vervangen voor dat men er nieuwe planten in plant.
  De plantenbakken zijn helemaal vervallen.

  • Laurenz Van Ginneken
   Posted at 13:53h, 06 juli Beantwoorden

   Dag Hugo!

   Bedankt voor je reactie, we beantwoorden je vragen per punt, met ’s-Gravenwezel als voorbeeld.

   Het is belangrijk om te onthouden dat deze visienota er nu is om de wildbouw van meergezinswoningen in onze kernen een halt toe te roepen.
   Dit is een eerste stap naar een nieuw verordenend document voor de dorpskernen.
   Maar alvorens we daartoe komen, gaan we de input van onze inwoners vragen om te zien of we het goede pad zijn ingeslagen.

   Het taalprobleem: Na een update van onze websitesoftware, zijn de reactieschermen helaas omgeschakeld naar het Engels.
   We proberen dit zo snel mogelijk te verhelpen indien mogelijk na de update.

   1) In sommige straten te ’s-Gravenwezel staan momenteel nog geen appartementen.
   Denk aan de buurt rond de wijkschool van het Heilig Hart en Het Wezeltje waar de ruimere omgeving niet uit meergezinswoningen bestaat.
   Om de ruimere omgeving te definiëren, wordt gekeken naar verschillende punten zoals de bouwdichtheid en de hoogte van de gebouwen bijvoorbeeld.
   Dan zie je dat de buurt rond de Kerkstraat anders is dan die rond de Wijkschool.

   2) Betreffende mobiliteit moet bijvoorbeeld de bushalte op wandelafstand zijn (of andere mogelijkheden zoals deelsystemen).
   En dan worden meergezinswoningen alleen toegelaten indien ze ook voldoen aan de vier andere criteria.
   Dat kan dan op stukken zijn van de Wijnegemsteenweg en de Kerkstraat bijvoorbeeld.

   3) Voor meergezinswoningen is het de bedoeling dat parkeerplaatsen ondergronds worden voorzien.
   Mocht dat technisch niet mogelijk zijn, dan worden bovengrondse parkeerplaatsen toegelaten.
   Deze moeten dan waterdoorlatend zijn door gebruik te maken van bijvoorbeeld grasdals.

   4) Dat is een goede suggestie, we zien of we het op termijn kunnen implementeren in het verordenend document.

   5) Dit is een pijnpunt dat de vorige legislatuur alleen is toegenomen.
   Nu zorgen we voor een omslag met onze schepenen Marian Van Alphen en Olivier Verhulst om dit aan te pakken.
   We schrijven mensen aan indien hun beplanting het voetpad verhinderd, met de vraag het zo snel mogelijk bij te snoeien.
   Daarnaast zijn we begonnen om te zien hoe we structurele oplossingen kunnen voorzien voor het probleem van de voetpaden.
   Het is belangrijk dat iedereen zich veilig kan verplaatsen over onze voetpaden, in het bijzonder zij die minder goed te been zijn of een buggy gebruiken.

   6) We hebben dit opnieuw gemeld bij de Dienst der Werken en we volgen het voor u op!

   Met vriendelijke groeten
   Open Vld Schilde – ‘s-Gravenwezel

Post A Comment