Mobiliteit – de laatste inzendingen

Mobiliteit

Veilig en aangenaam in en rond de Turnhoutsebaan

Het drukke verkeer én vnl. het toenemende vrachtverkeer, de geluidsoverlast en luchtvervuiling zijn een groot probleem op de Turnhoutsebaan. Dit verkeer hoort niet thuis in een dorpskern! Hopelijk kan hier iets aan gedaan worden!

Mijn idee:

Snelheidsbeperking in de dorpskern naar 30 km zoals reeds van toepassing in vele gemeenten (Hove, Boechout, Edegem, …) naar 50 km op de Turnhoutsebaan of flitscamera’s. Veilige en meer oversteekplaatsen voor voetgangers op de Turnhoutsebaan buiten de dorpskern.

Wat vinden wij ervan?

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp. De aanleg van fietspaden is daarbij voor ons prioriteit.

De huidige legislatuur heeft 0,0 km extra gemeentelijk fietspad aangelegd. Het budget voor de geplande aanleg van het fietspad aan de Sint Jobsteenweg werd zelfs geschrapt. Dit staat in schril contrast met de 2,3 miljoen EUR die in 2006 – 2012 onder Open Vld beleid werd geïnvesteerd in aanleg van fietspaden. We moeten het tij dus doen keren en opnieuw prioriteit maken van de aanleg van fietspaden. Zéker op schoolroutes. Samen met de provincie willen we fiets-o-strades aanleggen richting Antwerpen, richting tramhaltes in Wijnegem en Wommelgem, richting het station van Brecht (vanuit het noorden en oosten van onze gemeente is het station van Brecht niet ver af), en naar de waterbus (die in 2019 in Wijnegem wordt voorzien). Door alternatieve vervoersmodi te gaan stimuleren, hopen we ook op die manier onze bijdrage te kunnen leveren aan de reductie van de luchtvervuiling.

De overlast van vrachtverkeer dat vaak door onze gemeente gaat als sluipverkeer willen we tegen gaan met een vrachtwagensluis (slimme camera’s die detecteren dat een vrachtwagen een sluiproute neemt).

Veilige Zandhovensebaan

Ik woon in de Zandhovensebaan en erger me dagelijks aan de domme, onvoorzichtige bestuurders die naar “weekendwoningen” rijden en deze straat als verkorting gebruiken om niet langs de Liersebaan te moeten. Het probleem stelt zich vooral in de bocht op einde van de straat ter hoogte van het vroegere Boerken Haas. Regelmatig moet ik uitwijken en beland ik daarbij bijna in gracht of op verlichtingspaal om de snelheidsduivels te ontwijken omdat het daar zeer smal wordt.

Mijn idee:

Maak er een eenrichtingsstraat of doodlopende straat van, gebruik verkeersdrempels

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. Vaak worden daarbij heel concrete probleemsituaties geschetst, net zoals bij uw inzending. Dank voor de melding. We gaan hier zeker mee aan de slag. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Wat vinden wij ervan?

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Mobiliteitsmaatregelen dienen steeds op wijkniveau te worden bekeken. In overleg met u, en met de wijk, willen we de situatie dan ook graag grondig bestuderen en aanpakken.

Vlotte mobiliteit in ’s Gravenwezel

Rudolf Heip 27/04/2018

’s Gravenwezel ’s morgens filevrij maken, vind ik een topidee, het straatje richting school verboden in te slaan en de file is weg!

Mijn idee:

Een ring rond ’s-Gravenwezel

Wat vinden wij ervan?

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Naar aanleiding van o.m. uw bericht hebben we in ons programma ingeschreven dat we bijkomende maatregelen willen nemen tijdens de spitsuren, zoals bv. bijkomende inzet van politie en het voorzien van slimme verkeerslichten. Mobiliteitsmaatregelen dienen in ieder geval steeds op wijkniveau te worden bekeken. In overleg met de school en omgeving willen we maatregelen nemen om de doorstroming te verbeteren. Een ring rond ’s-Gravenwezel lijkt ons minder aangewezen. Ondermeer het voorbeeld van Wijnegem leert dat een ring o.m. nefast kan zijn voor de lokale economie. Het is evenwel onze overtuiging dat door het nemen van goede maatregelen, de mobiliteit in ’s-Gravenwezel kan worden verbeterd.

Speeltuin ’s-Gravenwezel

Eline Collin 27/04/2018

Meer jonge gezinnen komen wonen in de buurt van de Parklaan en in de wijk hertebos. Wij hebben echter geen leuke,

toegankelijke speeltuin in de buurt.

Mijn idee:

Meer gezinnen kennen elkaar omdat ze elkaar treffen aan een leuke speeltuin.

Wat vinden wij ervan?

We willen als gemeente aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. Goed onderwijs, goede kinderopvang, goede verenigingswerking en zeker ook voldoende speelterreintjes in de woonwijken dragen daartoe bij. In ons partijprogramma staat opgenomen dat we in elke wijk een sport- of speelplein willen voorzien. Minstens moet er elk jaar één sport- of speelterrein worden aangelegd of grondig gerenoveerd.

Verkeersdrempels op de G.de Pélichylei

Betty Marynissen 28/04/2018

Ondanks dat je hier maar 50 mag rijden , racen ze hier gelijk zotten. Er is ook geluidshinder.

Mijn idee:

Verkeersdrempels van Chato naar Veldlei op de G.de Pélichylei zodat het voor de zwakke weggebruikers veiliger wordt. en vooral geluidshinder.

Wat vinden wij ervan?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. Vaak worden daarbij heel concrete probleemsituaties geschetst, net zoals bij uw inzending. Dank voor de melding. We gaan hier zeker mee aan de slag. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Mobiliteitsmaatregelen dienen steeds op wijkniveau te worden bekeken. In overleg met u, en met de wijk, willen we de situatie dan ook graag grondig bestuderen en aanpakken.

Belangrijk aspect is de juiste weginfrastructuur. Voor Open Vld is de aanleg van fietspaden prioritair. De huidige legislatuur heeft 0,0 km extra gemeentelijk fietspad aangelegd. Het budget voor de geplande aanleg van het fietspad aan de Sint Jobsteenweg werd zelfs geschrapt. Dit staat in schril contrast met de 2,3 miljoen EUR die in 2006 – 2012 onder Open Vld beleid werd geïnvesteerd in aanleg van fietspaden. We moeten het tij dus doen keren en opnieuw prioriteit maken van de aanleg van fietspaden. Zéker op schoolroutes en hoofdassen zoals de Kerkstraat.

Zwakke weggebruiker

Eddy De Ridder 30/04/2018

Ik zie steeds meer auto’s in onze straten die het (reeds te smalle) voetpad (d.i. de verhoogde berm) gebruiken als parkeerplaats en zo de zwakke weggebruiker op de straat, tussen het verkeer dwingen.

Dat is een zeer gevaarlijke situatie, oa in Veldvenne en Kraanstraat.

Mijn idee:

De aanpak in de Waterlaatstraat is een goed voorbeeld van oplossing nl het markeren van parkeervakken. Dit stuurt

volgens mij het parkeergedrag.

Wat vinden wij ervan?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. Vaak worden daarbij heel concrete probleemsituaties geschetst, net zoals bij uw inzending. Dank voor de melding. We gaan hier zeker mee aan de slag. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp. Onze concrete actiepunten kan u lezen op deze website. Uw suggestie heeft ons programma mee vorm gegeven.

Goede weginfrastructuur is van belang. Uw suggestie om duidelijker parkeervakken te markeren is daarbij zeker waardevol. We willen tevens inzetten op een beter onderhoud van de voet- en fietspaden. We moeten bijkomend middelen vrijmaken, zodat onze voet en fietspaden veilig zijn voor de zwakke weggebruiker.

Groene school Kerkelei

Eddy De Ridder 30/04/2018

De verkeersafwikkeling (invoering enkelrichting) in de Kerkelei is een miskleun.

Mijn idee:

Schaf de enkelrichting af en maak van de Kerkelei een fietsstraat. Maak van de school een groene omgeving. Sluit de straat volledig af te sluiten tijdens uren wanneer de kinderen van en naar school gaan. Ook voor andere scholen in onze gemeente.

Dit zal de schoolomgeving deels ontlasten van verkeersinfarcten en fijn stof!

Wat vinden wij ervan?

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

We willen sterk investeren in veilige schoolomgevingen. U zal o.m. in ons programma kunnen lezen dat we aan elke school een fietstraat willen voorzien. De heraanleg van schoolomgevingen zal wel telkens op maat van elke school en haar omgeving moeten worden georganiseerd. U stelt m.i. terecht dat de situatie aan de Kerkelei moet worden herbekeken.  De suggesties die u meegeeft, zullen worden onderzocht.

Veilig oversteken

Jeroen Yperman (3/05/2018)

Ik fiets dagelijks met mijn 2 kindjes (3 en 5 jaar) naar school, Maar Thv het kruispunt met de delhaize in ’s Gravenwezel, krijgen we dagelijks een hoop ‘krachttermen naar ons hoofd geslingerd.

Dit komt omdat de automobilisten het groene signaal voor de fietsers niet kunnen zien, en enkel dit van de voetgangers.

Het signaal voor de fietsers blijft echter een 30-tal seconden langer op groen, maar omdat de automobilisten dit niet kunnen zien, denken zij dat wij door het rode licht rijden, hoewel dit zeker niet het geval is!

Mijn idee:

Zorg ervoor dat de automobilisten ook het groenelichtsignaal van de fietsers te zien krijgen, zo weten ze dat er nog fietsers kunnen oversteken, en worden gevaarlijke situaties vermeden! Dit is toch een zeer druk punt, waar er zeer veel scholieren de oversteek naar hun school maken.

Bekijk misschien ook nog enkele andere drukke punten, waar deze situatie zich evt ook voordoet.

Wat wij ervan vinden?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. Vaak worden daarbij heel concrete probleemsituaties geschetst, net zoals bij uw inzending. Dank voor de melding en suggestie. We gaan hier zeker mee aan de slag. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Belangrijk aspect is de juiste weginfrastructuur. Voor Open Vld is de aanleg van fietspaden prioritair. De huidige legislatuur heeft 0,0 km extra gemeentelijk fietspad aangelegd. Het budget voor de geplande aanleg van het fietspad aan de Sint Jobsteenweg werd zelfs geschrapt. Dit staat in schril contrast met de 2,3 miljoen EUR die in 2006 – 2012 onder Open Vld beleid werd geïnvesteerd in aanleg van fietspaden. We moeten het tij dus doen keren en opnieuw prioriteit maken van de aanleg van fietspaden. Zéker op schoolroutes en hoofdassen.

Uw suggestie tot aanpassing van de lichten wordt zeker meegenomen. We kregen daarover een melding aangaande het nieuwe kruispunt aan de Liersebaan.

Voorrang Wijnegemsteenweg

29/5/2018

Tussen De Houtlaan en De Kaak en vice versa rijdt men over de Wijnegemsteenweg. Er zijn vele zijwegen. Op de Wijnegemsteenweg heeft men voorrang, maar komend uit de meeste zijwegen is dat niet altijd duidelijk. Geen witte driehoeken op straat geschilderd, borden ontbreken, borden werden door vandalen omgedraaid, borden zijn vuil, zijn erg

klein, zijn overgroeid, of staan veel te dicht bij de kruising, waardoor het waarschuwend effect fel is verminderd of ontbreekt. Dit levert vaak schrikreacties op als wagens uit zijwegen te ver doorrijden.

Mijn idee:

Bovenstaande onduidelijke dus gevaarlijke voorrangssituaties corrigeren voor meer duidelijkheid en dus veiligheid.

Wat vinden wij ervan?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. Vaak worden daarbij heel concrete probleemsituaties geschetst, net zoals bij uw inzending. Dank voor de melding en suggestie. We gaan hier zeker mee aan de slag. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Belangrijk aspect is de juiste weginfrastructuur. Uw melding dient in concreto te worden onderzocht en waar nodig aangepast.

Gilles de pelichylei

Joep Winkels (04/06/2018) 

Er moet een fietspad komen! En er moet iets gedaan worden aan de hoge snelheden die behaald worden op die baan.

Mijn idee:

Mogelijke onteigening van de mensen die aan de baan wonen, en daar een fietspad van maken. En verkeersdrempels voor de hoge snelheden tegen te gaan.

Wat vinden wij ervan?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid.  De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Belangrijk aspect is de juiste weginfrastructuur. Voor Open Vld is de aanleg van fietspaden prioritair. De huidige legislatuur heeft 0,0 km extra gemeentelijk fietspad aangelegd. Het budget voor de geplande aanleg van het fietspad aan de Sint Jobsteenweg werd zelfs geschrapt. Dit staat in schril contrast met de 2,3 miljoen EUR die in 2006 – 2012 onder Open Vld beleid werd geïnvesteerd in aanleg van fietspaden. We moeten het tij dus doen keren en opnieuw prioriteit maken van de aanleg van fietspaden. Zéker op schoolroutes en hoofdassen.

Het dossier van het fietspad langsheen de Gilès de Pelichylei betreft een Gewestelijk dossier waar de gemeente al tiental jaar hard aan meewerkt. Het dossier komt nu in de finale fase. Normaal gezien kunnen de werken spoedig starten.

Het heuvelland van Schilde

A.D.  (22/06/2018) 

10 tallen jaren terug heeft men in Schilde het buskruit uitgevonden, echt waar. Overhaast wilde de gemeente Schilde niet achterop blijven en zowat overal de hoogste verkeersplatforms van de provincie aanleggen. Gevolg hiervan waren de misnoegde Schildenaren dit het maar niet konden begrijpen en er moeite mee hadden om er telkens weer over te rijden. In schilde heten verkeersplateaus en verkeersremmers kamelenruggen!!

Mijn idee:

Wanneer komen er eens Schildense politici met een hart voor de betalende weggebruiker of de gewone fietser die er over rijdt?

Ik stel voor dat sommige drempels eens terug geëvalueerd worden.  Vooral de aan- en aflopenvlakken zouden langer moeten. Uitstootgassen zouden minderen.

Tevens ook beter voor de hulpdiensten,

Wat vinden wij ervan?

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Belangrijk aspect is de juiste weginfrastructuur. Voor Open Vld is de aanleg van fietspaden prioritair. De huidige legislatuur heeft 0,0 km extra gemeentelijk fietspad aangelegd. Het budget voor de geplande aanleg van het fietspad aan de Sint Jobsteenweg werd zelfs geschrapt. Dit staat in schril contrast met de 2,3 miljoen EUR die in 2006 – 2012 onder Open Vld beleid werd geïnvesteerd in aanleg van fietspaden. We moeten het tij dus doen keren en opnieuw prioriteit maken van de aanleg van fietspaden. Zéker op schoolroutes en hoofdassen.

Daarenboven delen wij uw mening dat verkeersplateau’s vaak niet de meest ideale verkeerremmende maatregel betreft. Remmen en terug gas geven… Het effect is vaak beperkt. Wij streven naar mobiliteitsingrepen op maat van elke wijk.

Gevaarlijk verkeer in de Riemstraat

Karin Villez (18/07/2018)

Wij wonen sinds 2 jaar in de Riemstraat wat normaal een rustige straat zou moeten zijn. Bij de werken aan de Catharinadreef hadden we hier veel sluipverkeer en dat is na de werken zo gebleven. Dit zou op zich geen probleem zijn als iedereen zich aan de snelheidsregels zou houden maar dat is niet het geval, men rijdt hier zeer snel in onze straat.

Het is echt niet meer aangenaam.

Mijn idee:

Snelheidsremmers

Wat vinden wij ervan?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. Vaak worden daarbij heel concrete probleemsituaties geschetst, net zoals bij uw inzending. Dank voor de melding en suggestie. We gaan hier zeker mee aan de slag. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Wij pleiten voor mobiliteitsingrepen op maat van elke wijk. Specifiek voor de (ruime) omgeving van de Catharinadreef is Kristof Droessaert (nr. 3 op onze lijst) al meermaals tussengekomen in de gemeenteraad (maar liefst 14 keer).  Reeds in 2013 besloot de gemeenteraad op onze vraag om na de werken  opnieuw metingen uit te voeren. Meten is weten, en klachten konden daardoor worden geobjectiveerd. Om onbegrijpelijke redden hebben deze  metingen 5 jaar op zich laten wachten. Nu eindelijk de metingen afgerond zijn, kan het bestuur niet meer omheen uw terecht geformuleerde bezorgdheden. Toch is men blijven weigeren om structurele maatregelen te nemen. Het standpunt van Open Vld is duidelijk: er dienen infrastructurele maatregelen te worden genomen zodat de veiligheid in uw straat terug verbetert.

Wat betreft snelheid zal u in ons programma duidelijk zien dat we willen inzetten op sanctioneren én sensibliseren met o.m. digitale informatieborden.

Elke inwoners heeft recht op een veilige woonwijk. Daar willen wij naar streven!

Beperking van verkeer en snelheid

Raf Van Gils (20/08/2018)

Het sluipverkeer blijft toenemen, te veel woonstraten worden autostrades waar snelheden van 80km of meer eerder regel dan uitzondering zijn.

Mijn idee:

In alle woonstraten een snelheidsbeperking opleggen van 30km/uur. Regelmatige controle door de politie en uitwerken van goede snelheidsremmers.

Veel van deze straten worden ’s ochtends en ’s avonds gebruikt door fietsende schoolkinderen, we moeten deze kinderen beschermen en de automobilisten leren dat de wegen er niet exclusief voor de auto’s zijn. Strenger restrictief optreden is de enige oplossing.

Wat vinden wij ervan?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. Vaak worden daarbij heel concrete probleemsituaties geschetst, net zoals bij uw inzending. Dank voor de melding en suggestie. We gaan hier zeker mee aan de slag. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Wij pleiten voor mobiliteitsingrepen op maat van elke wijk. Wat betreft snelheid zal u in ons programma duidelijk zien dat we willen inzetten op sanctioneren én sensibliseren met o.m. digitale informatieborden.

Belangrijk aspect is de juiste weginfrastructuur. Voor Open Vld is de aanleg van fietspaden prioritair. De huidige legislatuur heeft 0,0 km extra gemeentelijk fietspad aangelegd. Het budget voor de geplande aanleg van het fietspad aan de Sint Jobsteenweg werd zelfs geschrapt. Dit staat in schril contrast met de 2,3 miljoen EUR die in 2006 – 2012 onder Open Vld beleid werd geïnvesteerd in aanleg van fietspaden. We moeten het tij dus doen keren en opnieuw prioriteit maken van de aanleg van fietspaden. Zéker op schoolroutes en hoofdassen.

Fietspaden verbinden met duidelijke borden

23/08/2018

Nu lopen sommige fietspaden dood of komen uit in een doodlopende straat.

Mijn idee:

Het zou handig zijn om een fietsroute te kunnen gebruiken met duidelijke aanwijzingen naar bepaalde punten (bv. naar de kerk, naar het gemeentehuis, naar een school), Het zet misschien aan om meer de fiets te nemen i.p.v de auto voor korte afstanden.

Een duidelijk netwerk van fietspaden met wegwijzers is misschien een betere investering dan de vele verkeerslichten op de Turnhoutsebaan.

Wat vinden wij ervan?

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Belangrijk aspect is de juiste weginfrastructuur. Voor Open Vld is de aanleg van fietspaden prioritair. De huidige legislatuur heeft 0,0 km extra gemeentelijk fietspad aangelegd. Het budget voor de geplande aanleg van het fietspad aan de Sint Jobsteenweg werd zelfs geschrapt. Dit staat in schril contrast met de 2,3 miljoen EUR die in 2006 – 2012 onder Open Vld beleid werd geïnvesteerd in aanleg van fietspaden. We moeten het tij dus doen keren en opnieuw prioriteit maken van de aanleg van fietspaden. Zéker op schoolroutes en hoofdassen.

We moeten de fiets aantrekkelijker maken, zodat mensen gemakkelijker hun auto thuis laten. Een goede wegsignalisatie of ‘verbindende borden’ is een zeer waardevolle suggestie. We gaan daar mee aan de slag!

Zwakke weggebruiker – handelskern

4/09/2018

  1. onze voetpaden zijn gevaarlijk, niet alleen voor oude mensen maar voor iedereen. (klein voorbeeldje, stukje voor immo ‘de boer en partners’, kan je amper met een kinderwagen door).
  2. parkeerboetes uitdelen in het Dorp als je geen parkeerschijf legt, 2 problemen:

1ste probleem: gemeente wil geen parkeerkaarten geven aan bewoners van de Turnhoutsebaan maar niet iedereen heeft een parking in zijn gebouw dus deze mensen worden volledig vergeten.  2de probleem, waarom zou je dat doen? blijkbaar klaagt de middenstand dat er sommige auto’s te lang geparkeerd staan en dat er zo minder mensen komen winkelen? Sorry, maar dat is een zeer eigenaardige redenering. als de middenstand

meer volk op de Turnhoutsebaan wil krijgen moeten er betere parkings komen zodat de mensen zich parkeren en over de Turnhoutsebaan wandelen in plaats van voor de winkel waar ze moeten zijn parkeren…

Mijn idee:

voetpaden en kruispunt dorp –> gewoon doen! (oplossen dus)

parkeerboetes in het dorp van schilde

Wat vinden wij ervan?

Een mooie handelskern is heel belangrijk voor een gemeente. Een handelskern is immers de etalage van de gemeente.

Onder het beleid van Open Vld werd in de periode 2006 – 2012 gestart met de heraanleg van de voetpaden van de handelskern in Schilde, in afwachting van een totaalaanpak die wordt gecoördineerd vanuit het Gewest. Jammer genoeg werden deze legislatuur deze investeringen niet verder gezet.

Voor Open Vld moeten deze investeringen terug worden opgestart zodat iedereen (jong en oud) veilig doorheen onze dorpskern kan wandelen en fietsen.

In ons partijprogramma staan duidelijke maatregelen opgenomen om terug een bruisende handelskern te krijgen. U zal o.m. lezen dat we willen investeren in village marketing, de dorpskern willen verfraaiien samen met de handelaars, en een centrum manager willen aanstellen om een gezonde mix van handelszaken na te streven én bijkomende parkeerplaatsen willen voorzien. In de gemeenteraad werd door ons reeds voorgesteld om op korte termijn de parking van het OCMW open te stellen. Dit kan alvast na de kantooruren (en dus ook in het weekend) in afwachten totdat de OCMWdiensten  naar het gemeentehuis verhuizen. N-VA en CD&V wensen hier kennelijk niet op in te gaan. Voor ons onbegrijpelijk.

Met Open Vld zal er geïnvesteerd worden in bijkomende parkings, waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar het bestaande openbaar domein (zoals bv. parking OCMW). Met private eigenaars kan in gesprek worden gegaan om mogelijke opportuniteiten te bespreken. In ieder geval zullen wij geen blinde onteigeningen vooropstellen, zoals het huidige bestuur met het RUP Dorpskern van plan was.

Snelheid op de Pater Nuyenslaan

 Tom Van den Berghe (5/09/2018)

Sinds kort zijn we verhuisd van de dorpskern van ‘s-Gravenwezel naar de Pater Nuyenslaan. Het valt ons op dat zowel ’s nachts als overdag geen rekening wordt gehouden met de geldige snelheidslimiet. Ook al is het fietspad op veilige afstand van de rijbaan aangelegd, dat wil niet zeggen dat auto’s een vrijgeleide moeten krijgen om te hard te rijden. Het aantal

keren we een auto vol in de remmen hebben horen gaan is opmerkelijk, net als de hoeveelheid remsporen die je op de straat kan tegenkomen.

De huidige wegversmallingen zijn enkel effectief wanneer er voldoende verkeer is, op verkeersluwe momenten hebben deze klaarblijkelijk geen enkele afremmende functie.

Mijn idee:

Verkeersremmende maatregelen zoals snelheidsdrempels kunnen een kostenefficiënte oplossing bieden om ter hoogte van de kruispunten de bestuurders te dwingen een veilige snelheid aan te houden. Een situatie zoals op de Boterlaarbaan, met afwisselend wegversmallingen en verkeersdrempels is mijn inziens wenselijk.

Wat wij ervan vinden?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. Vaak worden daarbij heel concrete probleemsituaties geschetst, net zoals bij uw inzending. Dank voor de melding en suggestie. We gaan hier zeker mee aan de slag. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Wij pleiten voor mobiliteitsingrepen op maat van elke wijk. De verkeersremmende maatregelen die u voorstelt, onderzoeken we graag samen met de experten.

Wat betreft snelheid zal u in ons programma duidelijk zien dat we willen inzetten op sanctioneren én sensibliseren met o.m. digitale informatieborden.

Rechtstreeks openbaar vervoer

Nancy Gillis (03/10/2018)

Er is geen rechtstreeks openbaar vervoer van ‘s-Gravenwezel naar Wijnegem (tram en shoppingcentrum).

Mijn idee:

Een rechtstreekse bus van ‘s-Gravenwezel dorp naar Wijnegem Shoppingcentrum (eindhalte tram = rechtstreekse woonwerkverbinding Antwerpen zonder file).

De bus van ‘s-Gravenwezel naar Antwerpen staat steeds in de file.

Wat wij ervan vinden?

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Uw idee past mee in de pijler “vlot en efficiënt naar het werk”. Open Vld is geen voorstander van een tram tot in Schilde. Er is simpelweg geen ruimte voor. Ook een afzonderlijke busbaan werd intussen onderzocht, en zou slechts een efficiëntieverhoging hebben van 14 seconden. Wel willen we streven naar een verhoging van de frequentie van de bussen. Een rechtstreekse bus vanuit ’s-Gravenwezel tot aan de tram van Wijnegem is een waardevolle suggestie en kan zeker worden opgenomen met De Lijn.

Bovenal wil Open Vld investeren in fietspaden. Goede fietspaden maakt immers het gebruik van de fiets aantrekkelijk en houdt auto’s van de weg. Samen met de provincie willen we fiets-o-strades aanleggen richting Antwerpen, richting tramhaltes in Wijnegem en Wommelgem, richting het station van Brecht (vanuit het noorden en oosten van onze gemeente is het station van Brecht niet ver af), en naar de waterbus (die in 2019 in Wijnegem wordt voorzien).

Door alternatieve vervoersmodi te gaan stimuleren, hopen we ook op die manier onze bijdrage te kunnen leveren aan de reductie van de luchtvervuiling.

No Comments

Post A Comment