Livestream gemeenteraad

Schilde-‘s-Gravenwezel

Helemaal jouw gemeente

Livestream Gemeenteraad

Vele burgers zijn geïnteresseerd in het reilen en zeilen van onze gemeente. Maar verschillende inwoners kunnen zelf niet naar de gemeenteraadszittingen komen vanwege werk, familie, andere verplichtingen of door moeilijkheden om zich te verplaatsen. De zittingen zijn openbaar, maar het is helaas verboden om beeld- en geluidsopnames te maken, tenzij met expliciete toestemming van de meerderheid. Zo werd er al een journalist die filmde buiten gezet. Hierdoor blijft de kloof tussen politiek en de burger groot en is het moeilijk om na te kijken wat er exact werd gezegd op een gemeenteraad.

– Laurenz

Verschillende steden en gemeenten in België voorzien al een live-stream van de gemeenteraad op het internet. Dat kan gebeuren op een eigen website of op bijvoorbeeld youtube. Dit maakt het voor mensen makkelijker om de gemeenteraad te volgen of te herbekijken. Dit zijn goedkope en effectieve ingrepen om de politieke transparantie te vergroten in onze gemeente en zo de drempel tussen burger en politiek te verlagen.

No Comments

Post A Comment