Ondernemen – de laatste inzendingen

Ondernemen

Winkels op de Turnhoutsebaan

Miranda Versnick 27/04/2018

Het is mij opgevallen dat de winkelstraat achteruit aan het gaan is de laatste jaren er komen meer en meer nachtwinkels, goedkope winkels bij en de mooie winkels verminderen zienderogen.

Mijn idee:

Stop zetten op nachtwinkels en soortgelijke winkels zodat we hier niet het zelfde probleem krijgen zoals vb Bredabaan in Merksem

Wat vinden wij ervan?

De leegstand in de handelskern van Schilde is de laatste jaren jammer genoeg opgelopen tot +/- 9,5%. Een belangrijk aandachtspunt dus. Onze handelskern is immers de etalage van onze gemeente. Bovendien zijn onze lokale handelaars de grootste werkgever van onze gemeente.

De huidige coalitie heeft niet geïnvesteerd in lokale ecocomie. Dat moet anders.

In ons partijprogramma staan duidelijke maatregelen opgenomen om terug een bruisende handelskern te krijgen. U zal o.m. lezen dat we willen investeren in village marketing, bijkomende parkeerplaatsen willen voorzien (bv. openstellen parking OCMW), de dorpskern willen verfraaiien samen met de handelaars, en een centrum manager willen aanstellen om een gezonde mix van handelszaken na te streven.

Aantrekkelijke Turnhoutsebaan

Eddy De Ridder 30/04/2018 (middenstand)

Op de Turnhoutsebaan wordt de zwakke weggebruiker (mama’s met buggy’s, kindjes met en/of zonder fietsje, rolstoelgebruikers, ouderen met en/of zonder rollator, fietser,…) en de potentiële consument volledig in de kou gelaten.

De fiets- en voetpaden (d.i. gemeentelijk domein!) zijn er in erbarmelijke staat!

Het uitzicht van de Turnhoutsebaan is deprimerend. Heel wat anders dan de doortocht in de centra van onze naburige gemeenten.

Mijn idee:

Heraanleg van het gemeentelijk domein met effen wandel- en fietspaden trekt de consument aan en komt ten goede aan de middenstand!

Wat wij ervan vinden?

Een mooie handelskern is heel belangrijk voor een gemeente. Een handelskern is immers de etalage van de gemeente.

Onder het beleid van Open Vld werd in de periode 2006 – 2012 gestart met de heraanleg van de voetpaden van de handelskern in Schilde, in afwachting van een totaalaanpak die wordt gecoördineerd vanuit het Gewest. Jammer genoeg werden deze legislatuur deze investeringen niet verder gezet.

Voor Open Vld moet op korte termijn onmiddellijk het nodige gedaan worden zodat iedereen (jong en oud) veilig doorheen onze dorpskern kan wandelen en fietsen. Op lange termijn willen we samen met het Gewest de dorpskern verfraaiien. Deze verfraaiing moet gebeuren samen met de handelaars, zodat we een gedragen plan krijgen voor de toekomst van onze handelskern.

No Comments

Post A Comment