Veiligheid – de laatste inzendingen

Veiligheid

Straatverlichting

Annick d’hollander (07/05/2018)

Voor de absolute veiligheid van onze kinderen , en alle fietsende mensen , willen wij absoluut erg graag dat de verlichting ‘ s nachts weer wordt aangelaten.

Het is ongelofelijk gevaarlijk voor hen nu de verlichting vanaf 11 u of 2 u in het weekend wordt uitgelaten.

Dit is nu een gemeenste waar je je kinderen nog met de fiets naar huis kan laten gaan, maar voor de automobilisten is het speuren naar mogelijke fietsers of voetgangers die ‘ s nachts zich naast of op de weg begeven.

Om ongelukken te voorkomen dus weer erg graag de verlichting aan ‘ s nachts .

Vroeger hadden we nog wandelaars die hun hond uitlieten , zelfs erg laat ’s nachts. Alleen al de sociale controle in de buurt die hierbij wordt verhoogd , heeft zijn nu. Nu durven deze wandelaars zich ‘ snachts niet meer op de baan begeven.

Mijn idee:

De verlichting aanlaten ‘ snachts , zoals het voorheen wa .

Wat vinden wij ervan?

Tijdens deze legislatuur werd een uitdoofplan geactiveerd. Open Vld heeft zich sterk gekant tegen het doven van de straatverlichting. De gemeente kan haar ecologische voetafdruk verlagen door te investeren in LED-verlichting, niet door de lichten simpelweg uit te draaien. Dit is een platte besparingsmaatregel, met sterke nadelen voor onze inwoners tot gevolg. Onze inwoners, en zeker onze jongeren, moeten ‘s avonds veilig naar huis kunnen fietsen en veilig op straat kunnen wandelen. Bovendien zijn de inbraakcijfers gestegen.

Als Open Vld aan het bestuur komt, gaat de straatverlichting terug aan. Veiligheid primeert op de beoogde besparingen. Dat vindt u terug in ons programma.

Altijd straatverlichting

Anne-Marie Duym (31/08/2018)

Er is geen straatverlichting van vrijdag tot zondag  ’s avonds en ’s nachts en van maandag tot donderdag is er geen straatverlichting vanaf 23u tot 6u ’s morgens.

Mijn idee:

Ik wil daarvoor gerust voor bijbetalen, want veiligheid primeert.  Schaf het opkuisen van de ” goot” voor het huis af met een onderaannemer die nu nauwelijks zijn werk doet en waarvoor toch betaald wordt door gemeente en burger. Iedereen kan wel eens de veegbortsel nemen en zelf die “goot” proper maken op regelmatige basis

Wat wij ervan vinden?

Tijdens deze legislatuur werd een uitdoofplan geactiveerd. Open Vld heeft zich sterk gekant tegen het doven van de straatverlichting. De gemeente kan haar ecologische voetafdruk verlagen door te investeren in LED-verlichting, niet door de lichten simpelweg uit te draaien. Dit is een platte besparingsmaatregel, met sterke nadelen voor onze inwoners tot gevolg. Onze inwoners, en zeker onze jongeren, moeten ‘s avonds veilig naar huis kunnen fietsen en veilig op straat kunnen wandelen. Bovendien zijn de inbraakcijfers gestegen.

Als Open Vld aan het bestuur komt, gaat de straatverlichting terug aan. Veiligheid primeert op de beoogde besparingen. Dat vindt u terug in ons programma.

LED-verlichting

29/5/2018

De straatverlichting gaat op zeker uur uit, als het nog donker is. Dat levert stikdonkere wijken op, in een tijd dat er veel wordt ingebroken. Ook in een tijd van de LED verlichting. Onbegrijpelijke verkeerde zuinigheid in 2018.

Mijn idee:

Laat de straatverlichting zoals vroeger branden zolang het duister is.

Wat wij ervan vinden?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Uw inzending heeft mee vormgegeven aan het actieplan. In deel “rustig en veilig doorheen ons dorp” zal u terugvinden dat we ons engageren voor een structurele aanpak van de verkeersveiligheid. Aanpak van overdreven snelheid dient te gebeuren door sensibilisering én sanctionering. Kristof Droessaert (nr. 3 op onze lijst) heeft al meermaals in de gemeenteraad de suggestie gedaan om digitale informatieborden te voorzien.

U zal in ons programma onder deel “veiligheid” terugvinden dat we slimme straatverlichting wensen te installeren, zoals u voorstelt.

Privacy

29/05/2018

Teveel bewakingscamera’s en schriklichten ‘kijken’ op straat’ in plaats van in het privédomein. Langs wandelen betekent dus altijd gefilmd worden, In de avond springen de schriklichten aan als men op straat passeert. Wat doen die eigenaren met die beelden? Hoe lang bewaren zij die? Waarom filmen zij het publieke domein?

Mijn idee:

Camera’s en schriklichten zouden moeten worden afgesteld zodat ze in het privédomein ‘kijken’. Hetzelfde geldt voor de schriklichten, die moeten opspringen als men het privédomein betreedt, niet als men via de straat passeert.

Wat wij ervan vinden?

Liberalen dragen privacy hoog in het vaandel. Private bewakingscamera’s die de straat filmen is wettelijk niet geoorloofd. We moeten trouwens inzetten op het verhogen van de veiligheid in onze gemeente, zonder dat elkeen de noodzaak voelt om overal camera’s te hangen. In ons partijprogramma hebben wij, onder meer ten gevolge van uw inzending, een afzonderlijk hoofdstuk met uitgebreide maatregelen opgenomen omtrent het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in onze gemeente.

Veilig oversteken en fietsstallingen

03/10/2018

Op de Turnhoutsebaan ter hoogte van Hugo (klein waterstraat), zijn de bushaltes maar geen veilige oversteekplaats. Tientallen kinderen nemen hier dagelijks de bus naar school en het is hier levensgevaarlijk om over te steken. Zeker als het wat donker wordt. Voorheen was er nog een zebrapad met een licht boven, nu niets, dit is achteruitgang !!! Als ouder

ben je ieder dag ongerust en blij dat je geen telefoontje kreeg dat er iets is gebeurd.

Wel is sowieso iedere week wel een keer de fiets beschadigd, afgebroken lichten en reflectoren, … Er zijn te weinig plaatsen in de fietsenstalling, zodus het wordt daar een fietsstrook want alles valt om. Allemaal niet echt motiverend om het openbaar vervoer te gebruiken.

Mijn idee:

Lichten plaatsen aan een zebrapad met drukknop om over te steken.

Plaats dan ineens lichten met camera voor de auto s die uit de klein waterstraal komen, maar uiteraard via detectie werken zodat ze niet onnodig het verkeer op de Turnhoutsebaan stilleggen.

Wat wij ervan vinden?

Vele van de inzendingen die we mochten ontvangen gaan over verkeersveiligheid. Vaak worden daarbij heel concrete probleemsituaties geschetst, net zoals bij uw inzending. Dank voor de melding en suggestie. We gaan hier zeker mee aan de slag. De vele inzendingen bewijzen dat er meer moet worden ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ons programma omvat een duidelijk actieplan rond mobiliteit, gesteund op drie pijlers: (1) veilig naar school, (2) vlot en efficiënt naar het werk, en (3) rustig doorheen ons dorp.

Wij pleiten voor mobiliteitsingrepen op maat van elke wijk. Wat betreft de situatie aan HUBO werd door onze fractie al meermaals aangekaart dat de verkeerssituatie moet worden aangepast. De heraanleg van de Turnhoutsebaan heeft op dat punt jammer genoeg te weinig verbetering gebracht. We blijven er voor strijden en hopen dat mee volgende legislatuur te kunnen aanpassen.

Belangrijk aspect aan veiligheid in het verkeer is de juiste weginfrastructuur. Voor Open Vld is de aanleg en voorziening van fietspaden prioritair. De huidige legislatuur heeft 0,0 km extra gemeentelijk fietspad aangelegd. Het budget voor de geplande aanleg van het fietspad aan de Sint Jobsteenweg werd zelfs geschrapt. Dit staat in schril contrast met de 2,3 miljoen EUR die in 2006 – 2012 onder Open Vld beleid werd geïnvesteerd in aanleg van fietspaden. We moeten het tij dus doen keren en opnieuw prioriteit maken van de aanleg van fietspaden. Zéker op schoolroutes en hoofdassen.

Wat betreft uw suggestie omtrent de fietsenstalling kan u lezen in ons programma onder deel ‘veiligheid’ dat we betere fietsenstallingen willen voorzien met o.m. camerabewaking.

No Comments

Post A Comment